فسفربرنز به انگلیسی :(Phosphor bronze) یکی از آلیاژهای مس با نسبت ۰.۵ تا ۱۱درصد قلع و ۰.۰۱ تا ۰.۳۵ درصد فسفر می‌باشد. عنصر قلع خواص مقاوت در برابر خوردگی و استحکام و عنصر فسفر خواص مقاومت در برابر سایش و سختی را افزایش می‌دهند.

از خواص دیگر این آلیاژ می‌توان به سختی، استحکام، ضریب اصطکاک پایین و دانه‌بندی مناسب اشاره کرد. فسفر باعث کاهش ویسکوزیته مذاب برای ریخته‌گری آسان و بهتر و کاهش مرزدانه‌های بین کریستال‌ها می‌گردد.

فسفربرنز از مس-قلع-فسفر تشکیل شده است و در ساخت بوش های برنزی، فنر، پیچ و مهره و موقعیتهای مختلفی که خواص مقاومت در برابر خستگی، پوشش دهی و خوردگی شیمیایی اهمیت زیادی دارد (مانند پروانه کشتی در محیط دریایی) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به‌طور معمول درجات A , C و E – C51000، C52100، C50700 در آلیاژهای غیر فلزی بکار می‌رود. ترکیبی از خواص فیزیکی خوب، ضریب هدایت الکتریکی قابل قبول و هزینه متوسط باعث استفاده از این آلیاژ در طیف گسترده از اشکال سیم‌هایی که در تماس با برق هستند و خواص مورد نیاز را برآورده می‌کنند استفاده گردد و همچنین این آلیاژ از آلیاژهایی مانند مس برلیم (برنز برلیم) بسیار ارزانتر است.

همچنین فسفربرنز (۹۴.۸٪ مس، ۵٪ قلع، ۰.۲٪فسفر) در دماهای بسیار پایین قابل استفاده است. خواص رسانایی الکتریکی و هدایت حرارتی کم باعث استفاده این آلیاژ در اتصالات الکتریکی که در دماهای بسیار پایین کار می‌کند شده‌است.

بوش های فسفربرنزی در ساخت انواع بوش های برنزی مورد استفاده قرار می گیرد.

 

در جدول زیر وزن و ابعاد انواع لوله های فسفربرنزی با قطر داخلی و خارجی لیست شده است:

اندازه
(میلیمتر)
وزن
(کیلوگرم)
اندازه
(میلیمتر)
وزن
(کیلوگرم)
اندازه
(میلیمتر)
وزن
(کیلوگرم)
اندازه
(میلیمتر)
وزن
(کیلوگرم)
۱۴*۲۷ ۴ ۲۷*۵۵ ۱۷ ۵۰*۸۰ ۲۸ ۹۰*۱۳۰ ۶۲
۱۸*۳۰ ۴ ۳۰*۵۵ ۱۵ ۶۰*۸۰ ۲۰ ۹۰*۱۳۵ ۸۳
۱۴*۳۲ ۶ ۳۵*۵۵ ۱۳ ۳۵*۸۵ ۴۳ ۹۰*۱۴۰ ۸۴
۲۰*۳۵ ۶.۵ ۳۰*۶۰ ۱۹ ۴۵*۹۰ ۴۳ ۱۰۰*۱۴۰ ۶۸
۱۴*۳۶ ۹ ۳۵*۶۰ ۱۷ ۵۰*۹۰ ۴۰ ۹۰*۱۴۵ ۹۱.۵
۲۵*۳۶ ۵ ۴۰*۶۰ ۱۵ ۶۰*۹۰ ۳۲ ۱۰۰*۱۴۵ ۷۸
۲۰*۴۰ ۹ ۴۵*۶۰ ۱۴ ۷۰*۹۰ ۲۳ ۹۰*۱۵۰ ۱۰۱
۲۵*۴۰ ۷ ۳۵*۶۵ ۲۲ ۵۰*۱۰۰ ۵۳ ۹۰*۱۶۰ ۱۲۳
۳۰*۴۰ ۵ ۴۵*۶۵ ۱۶ ۶۰*۱۰۰ ۴۶ ۶۰*۱۷۶ ۱۷۵
۲۷*۴۲ ۸ ۳۰*۷۰ ۲۹ ۷۰*۱۰۰ ۳۶ ۱۰۰*۱۸۰ ۱۵۷
۲۰*۴۵ ۱۲ ۳۵*۷۰ ۲۶ ۸۰*۱۰۰ ۲۶ ۱۰۰*۲۰۰ ۲۰۹
۲۵*۴۵ ۱۰ ۴۰*۷۰ ۲۴ ۷۰*۱۱۰ ۵۱ ۱۴۰*۲۰۰ ۱۴۴
۳۰*۴۵ ۹ ۵۰*۷۰ ۱۷ ۶۰*۱۲۰ ۷۶ ۱۰۰*۲۵۰ ۳۶۴
۲۰*۵۰ ۱۵ ۳۵*۷۵ ۳۱ ۷۰*۱۲۰ ۶۸ ۱۵۰*۲۵۰ ۲۷۹
۲۵*۵۰ ۱۴ ۳۰*۸۰ ۳۹ ۸۰*۱۲۰ ۵۸ ۲۰۰*۲۵۰ ۱۵۴.۴
۳۰*۵۰ ۱۲ ۳۵*۸۰ ۴۷ ۹۰*۱۲۰ ۴۶ ۱۵۰*۳۰۰ ۴۶۳.۳
۳۵*۵۰ ۹ ۴۰*۸۰ ۳۴ ۹۰*۱۲۸ ۵۵ ۲۰۰*۳۰۰ ۳۴۳.۳

 

 

در جدول زیر وزن و ابعاد انواع میلگرد فسفربرنز نیز لیست شده است:

اندازه
(میلیمتر)
وزن
(کیلوگرم)
اندازه
(میلیمتر)
وزن
(کیلوگرم)
۲۰ ۳ ۱۱۰ ۸۵
۲۵ ۴.۵ ۱۲۰ ۱۰۱
۲۷ ۵ ۱۲۵ ۱۱۰
۳۰ ۷ ۱۳۰ ۱۱۹
۳۵ ۹ ۱۳۵ ۱۲۸
۴۰ ۱۱.۵ ۱۴۰ ۱۳۸
۴۵ ۱۴.۵ ۱۴۵ ۱۴۸
۵۰ ۱۸ ۱۵۰ ۱۶۰
۵۵ ۲۲ ۱۶۰ ۱۷۷.۱
۶۰ ۲۶ ۱۷۰ ۱۹۹.۸
۶۵ ۳۰ ۱۸۰ ۲۲۳.۸
۷۰ ۳۵ ۱۹۰ ۲۴۹.۲
۷۵ ۴۰ ۲۰۰ ۲۷۶
۸۰ ۴۵ ۲۱۰ ۳۰۴.۲
۸۵ ۵۱ ۲۲۰ ۳۳۳.۷
۹۰ ۵۷ ۲۳۰ ۳۶۴.۶
۱۰۰ ۷۰ ۲۵۰ ۴۳۰.۴