برنج به انگلیسی (Brass) ترکیبی آلیاژی از مس و روی است. معمولاً ترکیب این آلیاژ با عناصر دیگر را برنز می‌گویند. گاهی اوقات نام عنصر آلیاژی به همراه برنز آورده می‌شود، برای مثال، برنز قلع‌دار یا برنز فسفردار. صدها نوع ترکیب گوناگون در هر یک از این گروه‌ها وجود دارد.

با تغییر مقدار روی، خواص آلیاژهای مس-روی نیز تغییر می‌کند. برنج‌های مس- روی که عناصر اضافی مانند قلع، آلومینیوم، سیلیسیم، منگنز، نیکل و سرب دارند به عنوان برنج‌های آلیاژی نامیده می‌شوند.

برنج از مدت‌ها پیش حتی قبل از تاریخ شناخته شده بود؛ از آن زمان که انسان هنوز فلز روی را نمی‌شناخت با ذوب کردن مس همراه با کالامین (سنگ معدن فلز روی) برنج تولید می‌کرد.

برنج معمولاً قابلیت چکش خواری بیشتری نسبت به مس و روی دارد و دمای ذوب آن تقریباً بین ۹۰۰ تا ۹۴۰ درجه سلسیوس است. البته سختی و نرم بودن آن می‌تواند با تغییر نسبت مخلوط مس و روی تغییر کند. مس داخل برنج (از طریق اثر اولیگو دینامیک) خاصیت میکروبکشی به آن می‌دهد. به همین خاطر از برنج به عنوان دستگیره و دیگر فلزات رایج در بیمارستان‌ها استفاده می‌کنند.

امروزه تقریباً ۹۰٪ از فلزات برنج بازیافت می‌شوند، چون فلز برنج خاصیت مغناطیسی کمی دارد و به راحتی می‌توان آن را از فلزاتی که معمولاً با آن‌ها مخلوط می‌شود جدا کرد. بدین ترتیب برنج جدا شده را دوباره بازیافت می‌کنند. چگالی برنج ریختگی در حدود ۸۴۰۰ تا ۸۷۰۰ کیلوگرم بر مترمکعب می‌باشد.

 

به منظور سهولت در محاسبه وزن و ابعاد مقاطع برنجی برای مشتریان عزیز، مشخصات به شرح جدول زیر تهیه نموده است:

وزن (کیلوگرم) و ابعاد (میلیمتر) میل گرد، چهارگوش و شش گوش برنجی بر حسب یک متر طول ارائه شده است.

اندازه اندازه اندازه
۱ ۰.۰۰۷ ۰.۰۰۸ ۰.۰۰۷ ۳۱ ۶.۴۱۵ ۸.۱۶۸ ۷.۰۷۴ ۷۵ ۳۷.۵۵ ۴۷.۸۱ ۴۱.۴۱
۲ ۰.۰۲۶ ۰.۰۳۴ ۰.۰۲۹ ۳۲ ۶.۸۳۶ ۸.۷۰۴ ۷.۵۳۸ ۸۰ ۴۲.۷۳ ۵۴.۴ ۴۷.۱۱
۳ ۰.۰۶ ۰.۰۷۶ ۰.۰۶۶ ۳۳ ۷.۲۷ ۹.۲۵۶ ۸.۰۱۶ ۸۵ ۴۸.۲۳ ۶۱.۴۱ ۵۳.۱۸
۴ ۰.۱۰۷ ۰.۱۳۵ ۰.۱۱۸ ۳۴ ۷.۷۱۷ ۹.۸۲۶ ۸.۵۰۹ ۹۰ ۵۴.۰۷ ۶۸.۸۵ ۵۹.۶۲
۵ ۰.۱۶۶ ۰.۲۱۲ ۰.۱۸۳ ۳۵ ۸.۱۸۷ ۱۰.۴۱ ۹.۰۱۷ ۹۵ ۶۶.۲۵ ۷۶.۷۱ ۶۶.۱۳
۶ ۰.۲۴ ۰.۳۰۵ ۰.۲۶۵ ۳۶ ۸.۶۵۲ ۱۱.۰۲ ۹.۵۴ ۱۰۰ ۶۶.۷۶ ۸۵ ۷۳.۶۱
۷ ۰.۳۲۷ ۰.۴۱۵ ۰.۳۶۱ ۳۷ ۹.۱۳۹ ۱۱.۶۴ ۱۰.۰۸ ۱۰۵ ۷۳.۵۶ ۹۳.۷۱ ۸۱.۱۶
۸ ۰.۴۲۷ ۰.۵۴۳ ۰.۴۷۱ ۳۸ ۹.۶۴ ۱۲.۲۷ ۱۰.۶۳ ۱۱۰ ۸۰.۷۴ ۱۰۲.۹ ۸۹.۰۷
۹ ۰.۵۴۱ ۰.۶۸۸ ۰.۵۹۷ ۳۹ ۱۰.۱۵ ۱۲.۹۳ ۱۱.۲ ۱۱۵ ۸۸.۲۴ ۱۱۲.۴ ۹۷.۳۲
۱۰ ۰.۶۶۷ ۰.۸۴۸ ۰.۷۳۶ ۴۰ ۱۰.۶۸ ۱۳.۶ ۱۱.۷۸ ۱۲۰ ۹۶.۰۸ ۱۲۲.۴ ۱۰۶
۱۱ ۰.۸۰۸ ۱.۰۲۹ ۰.۸۹۲ ۴۱ ۱۱.۲۲ ۱۴.۲۹ ۱۲.۳۷ ۱۲۵ ۱۰۴.۳ ۱۳۲.۸ ۱۱۵
۱۲ ۰.۹۶۱ ۱.۲۲۳ ۱.۰۶۱ ۴۲ ۱۱.۷۸ ۱۴.۹۹ ۱۲.۹۹ ۱۳۰ ۱۱۲.۳ ۱۴۳.۳ ۱۲۴.۴
۱۳ ۱.۱۲۸ ۱.۴۳۵ ۱.۲۴۵ ۴۳ ۱۲.۳۴ ۱۵.۷۲ ۱۳.۶۱ ۱۳۵ ۱۲۱.۶ ۱۵۴.۹ ۱۳۴.۲
۱۴ ۱.۳۰۸ ۱.۶۶۳ ۱.۴۴۴ ۴۴ ۱۲.۹۲ ۱۶.۴۶ ۱۴.۲۵ ۱۴۰ ۱۳۰.۸ ۱۶۶.۶ ۱۴۴.۳
۱۵ ۱.۵۰۲ ۱.۹۱۲ ۱.۶۵۸ ۴۵ ۱۳.۵۲ ۱۷.۰۲ ۱۴.۹۱ ۱۴۵ ۱۴۰.۳ ۱۷۸.۷ ۱۵۴.۸
۱۶ ۱.۷۰۹ ۲.۱۷۶ ۱.۸۸۷ ۴۶ ۱۴.۱۳ ۱۷.۹۹ ۱۵.۵۸ ۱۵۰ ۱۵۰.۱ ۱۹۱.۳ ۱۶۵.۶
۱۷ ۱.۹۲۹ ۲.۴۵۶ ۲.۱۳ ۴۷ ۱۴.۷۵ ۱۸.۷۸ ۱۶.۲۶ ۱۵۵ ۱۶۰.۳ ۲۰۴.۲ ۱۷۶.۸
۱۸ ۲.۱۶۳ ۲.۷۵۶ ۲.۳۸۸ ۴۸ ۱۵.۳۸ ۱۹.۵۸ ۱۶.۹۶ ۱۶۰ ۱۷۰.۸ ۲۱۷.۶ ۱۸۸.۴
۱۹ ۲.۴۱ ۳.۰۹۶ ۲.۹۴۸ ۴۹ ۱۶.۰۳ ۲۰.۴۱ ۱۷.۶۷ ۱۶۵ ۱۸۱.۷ ۲۷۳.۴ ۲۰۰.۴
۲۰ ۲.۶۷ ۳.۴ ۲.۹۴۸ ۵۰ ۱۶.۶۹ ۲۱.۲۵ ۱۸.۴ ۱۷۰ ۱۹۲.۸ ۲۵۴.۷ ۲۱۲.۷
۲۱ ۲.۹۴۴ ۳.۷۴۴ ۳.۲۵۱ ۵۲ ۱۸.۰۵ ۲۲.۹۵ ۱۹.۹ ۱۷۵ ۲۰۴.۴ ۲۶۰.۳ ۲۲۵.۴
۲۲ ۳.۲۳۱ ۴.۱۱۴ ۳.۵۶۷ ۵۴ ۱۹.۴۷ ۲۴.۷۹ ۲۱.۴۶ ۱۸۰ ۲۱۶.۲ ۲۵۷.۷ ۲۳۸.۸
۲۳ ۳.۵۳۱ ۴.۴۹۶ ۳.۸۹۹ ۵۵ ۲۰.۱۹ ۲۵.۷۱ ۲۲.۲۷ ۱۹۰ ۲۲۸.۴ ۲۹۰.۹ ۲۵۱.۹
۲۴ ۳.۸۴۵ ۴.۸۹۶ ۴.۲۴۵ ۵۶ ۲۰.۹۴ ۲۶.۶۶ ۲۳.۰۸ ۱۹۰ ۲۴۰.۹ ۳۰۹.۹ ۲۶۵.۷
۲۵ ۴.۱۷۲ ۵.۳۱۲ ۴.۶۶۵ ۵۸ ۲۲.۴۶ ۲۸.۵۹ ۲۴.۷۶ ۱۹۵ ۲۵۳.۷ ۳۲۳.۲ ۲۷۹.۹
۲۶ ۴.۵۱۳ ۵.۷۴۶ ۴.۹۷۶ ۶۰ ۲۴.۰۳ ۳۰.۶ ۲۶.۵ ۲۰۰ ۲۶۶.۹ ۳۴۰ ۲۹۴.۴
۲۷ ۴.۸۸۷ ۶.۱۹۶ ۵.۳۶۶ ۶۲ ۲۷.۶۶ ۳۲.۶۷ ۲۸.۳ ۲۱۰ ۲۹۴.۳ ۳۷۴.۸ ۳۲۴.۵
۲۸ ۵.۲۳۴ ۶.۶۶۴ ۵.۷۷۱ ۶۵ ۲۸.۲۱ ۳۵.۹۱ ۳۱.۱ ۲۲۰ ۳۲۲.۹ ۴۱۱.۴ ۳۵۶.۳
۲۹ ۵.۶۱۴ ۷.۱۴۸ ۶.۱۹۱ ۶۸ ۳۰.۸۷ ۳۹.۳ ۳۴.۰۴
۳۰ ۶.۰۰۸ ۷.۶۵ ۶.۶۲۵ ۷۰ ۳۲.۷۱ ۴۱.۰۵ ۳۶.۰۷